Studentenhuisvesting: eindelijk een volwaardige Asset Class

Hoewel beleggen in studentenkamers voor de meeste investeerders al jaren gekend is, bleef het beleggen in studentenhuisvestingsfondsen lange tijd onbekend en dus onbemind. Er is echter een trendbreuk waarneembaar. Steeds vaker kiezen beleggers er voor om hun portefeuille ook te diversifiëren richting studentenhuisvestingsfondsen. Het feit dat mensen op zoek zijn naar een alternatief voor hun slapend vermogen en dat er kan geïnvesteerd worden in vastgoed zonder dat men zich moet bekommeren om praktische zaken zoals onderhoud en verhuur, kan deze evolutie verklaren.

In België timmert Quares, al jaren aan de weg. “Sinds eind 2013 het startschot werd gegeven voor deze vorm van maatschappelijk verantwoord investeren, stapten al meer dan 135 aandeelhouders in Quares Student Housing” stelt Thierry De Wever, Director Investment bij Quares. “ Aangezien uit ons marktonderzoek duidelijk blijkt dat er in de belangrijkste Belgische studentensteden nog steeds een tekort is aan goede studentenhuisvesting, en gezien de stabiele groei van het aantal Belgische en buitenlandse studenten in België, zijn we overtuigd in dit segment binnen de vastgoedmarkt met blijvend investeringspotentieel.”

In onze buurlanden zijn zowel niet-beursgenoteerde als beursgenoteerde vastgoedvennootschappen al langer goed ingeburgerd. Zowel in  de USA, het Verenigd Koninkrijk, in Nederland als in Duitsland is studentenvastgoed uitgegroeid tot een echt investeringssegment, met zijn eigen gespecialiseerde investeerders en een heuse research-community. Een echte, volwaardige “asset class” met andere woorden.

Niet langer dan 2 weken geleden berichte ABP, het grootste Nederlandse pensioenfonds, 100 miljoen Euro te hebben geïnvesteerd in “The Student Hotel”, een groep gespecialiseerd  in studentenhuisvesting. “Wij dragen hiermee bij aan de aantrekkelijkheid van Nederland voor buitenlandse studenten, die universiteiten, hogescholen en steden graag verwelkomen. Ook voor Nederlandse studenten biedt “The Student Hotel” een uitkomst als het gaat om tijdelijke huisvesting, bijvoorbeeld als ze stage lopen in een andere stad. Dat “The Student Hotel” hiervoor oude kantoorpanden laat opknappen, woonruimte bijbouwt en daarmee de leefbaarheid in stadswijken vergroot en werkgelegenheid creëert, is voor ABP extra reden om deze investering te doen.”, aldus Corien Wortmann-Kool, bestuursvoorzitter van ABP Pensioenfonds.

Enige tijd geleden lekte ook het nieuws uit dat de Amerikaanse belegger Greystar het project “Diemen-Zuid” nabij Amsterdam had aangekocht. Met dit project,  een voormalige kantorensite omgevormd tot een studentenresidentie met 900 kamers, was een  investering  van ongeveer 100 miljoen Euro gemoeid. In Duitsland heeft Deutsche Real Estate Funds, een institutionele belegger, in het voorjaar van 2015 45 miljoen Euro opgehaald via een obligatie-uitgifte, waarmee reeds in juli een eerste investering in een gebouw van een 200-tal kamers werd gedaan in het noorden van Duitsland.

 “Deze trend naar professionalisering en schaalvergroting die wij zien in het buitenland wordt ook bevestigd in de recente studie “The Class of 2020” waarin inzicht wordt gegeven op ‘de student van morgen’ en zijn behoeften, alsook op het investeringsklimaat van studentenhuisvesting”, stelt De Wever.  “Dat ook Quares Student Housing in deze studie werd genoemd als trendsetter in België mag dan ook geen toeval heten.”

“Omdat we absoluut voorstander zijn van het democratiseren van de vastgoed als beleggingsobject organiseren we dit najaar een nieuwe kapitaalsverhoging. We plannen  diverse infosessies voor het grote publiek en houden de instapdrempel voor Quares Student Housing ook bewust laag op 36.000 Euro ”, aldus Thierry De Wever, “zo kunnen heel wat investeerders meebouwen aan de toekomst van onze studenten en dat terwijl ze er zelf ook nog beter van worden.”

Een prospectus is beschikbaar in het kader van de openbare aanbieding in België van aandelen Quares Student Housing. Het prospectus zal enkel beschikbaar zijn in het Nederlands. De samenvatting is beschikbaar in het Nederlands, met een vertaling in het Frans. Het prospectus is kosteloos ter beschikking van kandidaat-beleggers gevestigd in België, op de maatschappelijke zetel van Quares Student Housing (Leopold de Waelplaats 8, 2000 Antwerpen, België). Het prospectus is ook beschikbaar op het internet op de volgende website: www.qshf.be.

 

Over Quares Student Housing

Quares Student Housing staat voor een unieke manier van beleggen in vastgoed. Onze overtuiging? Door te beleggen in studentenhuisvesting, een nichemarkt binnen het vastgoedaanbod, slagen we erin om beoogd rendement te koppelen aan een vastgoedbelegging zonder zorgen qua beheer en verhuur. Research leert ons dat het immers gaat om een markt met stabiliteit én groeipotentieel. Verschillende studentensteden kennen een groeiend tekort aan kwalitatieve en betaalbare studentenkamers.

Quares Student Housing is een operationele vastgoedvennootschap die niet erkent is als een openbare gereglementeerde vastgeodvennootschap in de zin van artikel 2, 2°, van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen.

Belangrijke informatie

Een investering in de Aangeboden Aandelen zoals beschreven in het Prospectus houdt belangrijke risico's in. De kandidaat-beleggers worden verzocht om kennis te nemen van het Prospectus en in het bijzonder van de risico’s beschreven in Hoofdstuk 3 (Risicofactoren) van het prospectus alvorens in te schrijven op de Aangeboden Aandelen. Iedere beslissing om te beleggen in de Aangeboden Aandelen in het kader van het Aanbod, moet gebaseerd zijn op het geheel van de in het prospectus verstrekte gegevens. Een belegger in de Aangeboden Aandelen loopt het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde kapitaal te verliezen.

Het Aanbod gaat door als een openbaar aanbod in België. Het Aanbod en het Prospectus zijn niet en zullen niet worden ingediend voor goedkeuring bij enige toezichthoudende instantie buiten België. Bijgevolg mogen er geen stappen worden gezet die een openbaar aanbod van de Aangeboden Aandelen buiten België zouden uitmaken of die hiertoe zouden kunnen leiden.

INNOVATION IN REAL ESTATE
Copyright © 2014 Quares | SitemapDisclaimer