Quares rondt het Masterplan Ford Genk deze zomer af

De opdracht zelf behelst de totstandkoming van een masterplan voor de herontwikkeling van de Ford-site (ca. 133 ha) te Genk.  Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen is de opdrachtgever en coördineert namens de minister bevoegd voor Economie de herontwikkeling van de Ford site. Zij werken hiervoor samen met de ontwikkelingspartners stad Genk, NV de Scheepvaart, Flanders Investment & Trade en Locate in Limburg. De opdracht werd toegewezen aan het team Quares-Technum. Daar waar Technum voornamelijk inzet op de opmaak van het stedenbouwkundig masterplan, heeft Quares de afgelopen periode een financieel ontwikkelingsmodel uitgewerkt, een analyse van de vestigingsvoorwaarden gemaakt en zal deze zomer het terrein- en exploitatieplan afgerond worden.

INNOVATION IN REAL ESTATE
Copyright © 2014 Quares | SitemapDisclaimer