Haalbaarheidsanalyse ESCO4Gent positief

Quares heeft zich de afgelopen 2 jaar sterk bezig gehouden met het onderzoeken van het potentieel om gebiedsgericht energie te besparen door middel van derde partij financiering. Op vandaag zien we dat heel wat energiebesparingen binnen de gebouwde omgeving niet gerealiseerd worden omdat bedrijven onvoldoende kennis hebben of hun financiële middelen in hun core business willen investeren. Quares heeft op 2 bedrijventerreinen in Gent (Industrieweg en Drongen I) onderzocht of een samenwerkingsproject mogelijk was om deze energiebesparingsprojecten collectief te realiseren via een Energy Service Company (ESCO). Het project ESCO4Gent werd opgestart met steun van de Vlaamse Overheid in het kader van het ESKIMO project.

Partners in dit project waren studiebureau 3E en Rebel. De haalbaarheidsstudie en het financieel model tonen positieve resultaten en Quares wenst dit project dan ook verder te zetten. Wenst u meer info aangaande onze dienstverlening rond energiebesparing en ESCO neem dan contact met innoveren@quares.be.

INNOVATION IN REAL ESTATE
Copyright © 2014 Quares | SitemapDisclaimer