Blog van Quares Innoveren

Bedrijventerrein Luithagen

Omdat duurzaam ondernemen de ‘license to operate’ en de ‘unique selling proposition’ van de haven alleen maar kan versterken, bedrijventerreinen aantrekkelijker kan maken voor ondernemingen en de crisisbestendigheid van ondernemingen verhoogt, heeft het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Quares aangesteld om een kader te scheppen waarbinnen deze vorm van ondernemen voor iedereen haalbaar en interessant is en gestimuleerd wordt. Door clustering en samenwerking biedt duurzaam bedrijventerreinmanagement in dit perspectief kansen, niet alleen voor grote bedrijven, doch ook voor KMO’s. 

Naast het scheppen van een kader mbt een duurzame organisatie zullen ook collectieve acties worden onderzocht gaande van  collectieve afvalophaling, consortiumbewaking en/of de collectieve aankoop van IBA’s. De opdracht heeft een looptijd van 9 maanden en zal eind 2015 worden opgeleverd.

Herinrichting Denderomgeving Noord

Volgens het Ruimtelijk Structuurplan van Aalst (M.B. 22/12/2003) moet de band tussen stad en rivier worden hersteld. Oude bedrijventerreinen kunnen daarbij worden geherwaardeerd of ingevuld met nieuwe functies. In het kader daarvan is Quares samen met Omgeving en Alligence geselecteerd door de Stad Aalst aangaande de studieopdracht voor de opmaak van een subsidiedossier herinrichting van bedrijventerreinen Denderomgeving Noord conform het BVR van 24 mei 2013 houdende subsidiëring van bedrijventerreinen. Het subsidiebesluit regelt de subsidies voor het voortraject, de (her)aanleg en het beheer van bedrijventerreinen. Lees verder »

Projectplan ESCO4Gent : Stimuleren van de ESCO-markt voor KMO’s

Energie is een belangrijke kost geworden in de bedrijfsvoering van vele KMO’s. Jammer genoeg is energiebeheer een complexe materie  en behoort het vaak niet tot de core-business van een KMO. Om deze drempels weg te nemen bij  KMO’s  gaat Quares met behulp van de subsidies van het Agentschap Ondernemen  onderzoeken op welke manier een ESCO (Energy Service Company) een bijdrage kan leveren aan KMO’s om vooralsnog tot energiebesparingen te komen.Lees verder »

Quares richt mee CityD op en voegt daarmee een nieuwe telg toe aan de Quares groep

Na parkmanagement is dit het nieuwste product van Quares Consulting & Product Development. Een product dat volledig past binnen onze toekomstvisie van binnenstedelijk vastgoed. De doelstelling van CityD is om  meer dynamiek in de centra van steden en gemeenten te  brengen, ze aantrekkelijker te maken voor bewoners, bedrijven en bezoekers. Kortom, het DNA en de identiteit van de stad of gemeente bepalen en dan gaan voor een duidelijke positionering op basis van een citymarketingplan.Lees verder »

Quares haalt opdracht binnen betreffende " beleidsevaluatie aangaande de huidige subsidies voor bedrijventerreinen"

In opdracht van het Agentschap Ondernemen zal Quares samen met Technum werken aan een beleidsevaluatie aangaande de huidige subsidies voor bedrijventerreinen. Enerzijds moet de evaluatie aanbevelingen bevatten of een vorm van subsidiering van bedrijventerreinen of -verenigingen wenselijk is en hoe dit best gebeurt. Anderzijds moet aangegeven worden hoe de momenteel lopende projecten kunnen geëvalueerd worden. Dit is voor Quares een interessante opdracht daar wij al heel wat subsidiedossiers hebben begeleid.

Quares aangesteld als parkmanager op KMO park Korkdries te Beringen

In opdracht van de stad Beringen is Quares, na het succesvol uitwerken van het beheerplan, aangesteld als parkmanager van de KMO-zone Korkdries (8ha) langs de E313 in Beringen. Hiervoor werd recent de “VZW Korkdries” opgericht die de bedrijven zal verenigen. Voor de eerste 5 jaar werd een beheersubsidie bekomen van Agentschap Ondernemen. Naast het toezicht op de voorwaarden uit het beheerplan zal Quares ook  instaan voor communicatie en gezamenlijke inkoop van ondersteunende faciliteiten.

Quares bij de 11 Belgische finalisten voor de European Business Awards for The Environment

Groene pioniers in het bedrijfsleven verdienen erkenning voor hun innovatieve inspanningen en hun bijdrage aan duurzame ontwikkeling. Daarom ontwikkelde Business & Society Belgium in samenwerking met het VBO (Verbond Belgische Ondernemingen), BNP Paribas Fortis, Elia en Siemens de Belgian Business Awards for the Environment.

Dit met als doel de Belgische bedrijven te belonen die er in slagen om innovatie, economisch succes en milieuzorg te combineren. Deze Awards worden tweejaarlijks toegekend door een onafhankelijke jury.Lees verder »

Quares wint Award ‘Concept van het jaar’

Tijdens de eindejaarscocktail ondernemend Vilvoorde nodigt de Stad Vilvoorde steeds alle plaatselijke ondernemers uit om het jaar goed af te sluiten met een netwerkreceptie.

Het was dit jaar de bedoeling om een aantal initiatieven die de economie van de regio ten goede komt extra in de verf te zetten.

Quares is sedert dit jaar actief als parkmanager op het bedrijvenpark Cargovil. De VZW Cargovil is opgericht op 28 juni 2012 en werkt reeds met 20 van de 29 aanwezige bedrijven samen.

In het kader hiervan heeft Quares vanuit de Stad Vilvoorde een Award gekregen voor het meest innovatieve concept van het jaar.

Persbericht: Opdracht studentenhuisvesting in Brussel

Staatssecretaris Doulkeridis geeft de tandem Quares – Total Identity de opdracht om tegen de zomer 2013 een platform en aanpak uit te bouwen rond het thema van het grote kotentekort in Brussel.

Brussel telde als grootste studentenstad van België in 2011-2012 ongeveer 80.337 Frans- en Nederlandstalige studenten die waren ingeschreven aan de universitaire instellingen en hogescholen. Dat is een stijging van het aantal studenten met 9% ten opzichte van 2010-2011. De verwachting is dat dit aantal zal blijven stijgen, door de grotere instroom, de veralgemening van de master-structuur en het groeiend aantal buitenlandse studenten.Lees verder »

Start bedrijventerreinmanagement Houthalen-Helchteren

Quares Consultancy & Product Development heeft in opdracht van Houthalen-Helchteren het uitbouwen en uitvoeren van een bedrijfsterreinmanagement toegekend gekregen. Op het terrein zijn zo’n 150 bedrijven gehuisvest, goed voor een gezamenlijke tewerkstelling van 2.500 à 3.000 werknemers.Lees verder »

INNOVATION IN REAL ESTATE
Copyright © 2014 Quares | SitemapDisclaimer